Szabadidőszervező (Sümeg) - sport állás, sport munka

Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár - Sümeg a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár - Sümeg Kisfaludy Sándor Művelődési Központ szabadidőszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  Veszprém megye, 8330 Sümeg, Széchenyi György utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden korosztály számára tartalmas,értékes szabadidős tevékenység szervezése, kulturális-sport-egészséges életmód-családi-közösségi programok teljeskörű felelősségteljes lebonyolítása, marketing és propagandamunka, honlap fejlesztés, informatikai feladatok.

Illetmény és juttatások:  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ Emelt szintű szakképesítés, szabadidőszervező,

§ szabadidő-művelődés-közösségi programszervezés,marketing-propaganda munka,pályázatíró - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ B kategóriás jogosítvány,

§ magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Emelt szintű szakképesítés, marketing-reklám-PR ,

§ Nagyrendezvények,fesztiválok,versenyek lebonyolítása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

§ Sümeg város és térsége helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:

§ Kiváló szintű gyors,pontos,önálló munkavégzés,megbízhatóság,felelősségtudat,rugalmasság,agilitás,együttműköd,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kiváló szintű kommunikációs-kapcsolatteremtési-együttműködési készség,terhelhetőség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ fényképes szakmai önéletrajz,motivációs levél,szakmai programterv,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szerencse Károlyné intézményvezető nyújt, a 06-205490965 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ és Könyvtár - Sümeg címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Széchenyi György utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/2014. , valamint a munkakör megnevezését: szabadidőszervező.

§ Személyesen: Szerencse Károlyné intézményvezető, Veszprém megye, 8330 Sümeg, Széchenyi György utca 9-11. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el, a kiírt feltételeknek megfelelően. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  a foglalkoztatás 3 hónapos próbaidő kikötésével, meghatározott munkarend szerint, munkaidőkeretben történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Töltődés...
Töltődés...